Skydda arbetarna mot väder, vilket gör
det möjligt att jobba enligt planerad tid,
oberoende av väderleksförhållanden. Detta
ökar tillfredsställelse och säkerhet.

Effektiv byggtidslagring och skyddandet
av material från väderförhållanden,
minskar svinn och stöldrisk.

Skyddandet av maskiner på bygget håller
dem i gott skick och möjliggör faciliteter
för underhåll och lagring av varor,
samt reservdelar.

Skyddskonstruktioner kan användas
för att skydda både byggplatsen
från damm och smuts, samt arbetets
påfrestningar på miljön.

Väderskyddets pro

Skydda arbete, material och arbetstagare från vind, regn, snö, is och frost, samt alltför mycket solljus, så att arbetet löper inom utsatt tid, utan avbrott, under alla väderförhållanden. I dammbärande områden fungerar väderskyddet också som ett dammskydd för både målet och miljön.
Från Coverhall kan du också hitta hall-lösningar till skydd för byggmaterial, logistik eller maskinunderhåll. Vi erbjuder dig alltid den mest lämpliga skyddslösningen och, ifall så önskas, installation och underhåll under byggtid. Vi erbjuder även designhjälp med lång erfarenhet av vårt samarbetsnätverk med arkitekter och konstruktionsdesigners.

Kunnig partner

Coverhall har lång erfarenhet av krävande installationsjobb och stränga tidtabeller. Tillsammans med oss utför du ditt projekt med hög kvalitet och på det sätt du önskar.

Produkter av hög kvalitet

Vi representerar branschens mest framstående företag och kvalitetsprodukter. Via oss får du alltid en hållbar lösning för dina individuella behov.

Livscykeltänkandet

Vid behov får du hjälp vid installation och service under bruk. Om ditt behov förändras under projektet, kan hallen eller tältet flyttas till en ny lokalisering.

VÅRA REFERENSER

Vi har exempelvis implementerat väderskydd, nybyggnads- och renoveringsprojekt, bro- och vägbygg, samt landskapsplaneringsprojekt. Användningen av väderskydd på arbetsplatsen har stor inverkan på arbetskvalitet, arbetskomfort och arbetssäkerhet. Personalen kommer att vara nöjd och arbetsområdet blir torrt när arbetet är klart i tid.

Du kan läsa om våra projekt i det bifogade fotogalleriet. Klicka på bilderna så öppnas de som större.

Produkter av hög kvalitet

Vi representerar branschens mest framstående företag och kvalitetsprodukter. Via oss får du alltid en hållbar lösning för dina individuella behov.

Kunnig partner

Coverhall har lång erfarenhet av krävande installationsjobb och stränga tidtabeller. Tillsammans med oss utför du ditt projekt med hög kvalitet och på det sätt du önskar.

Kontakta oss